Laatuasiat ja -sertifikaatit

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Kehitystyötä niin yrityksen sisällä kuin asiakkaiden palvelussa ohjaa sertifioitu toimintajärjestelmä. Se täyttää kansainvälisten standardien vaatimukset toiminnan laadussa.

Sertifioitu toimintajärjestelmämme täyttää kansainvälisen ISO 9001 -laatujärjestelmän vaatimukset. Standardin tärkeimmät kohdat ovat toiminnan laadunhallinta, johdon vastuu, resurssien hallinta, tuotteen/palvelun toteuttaminen, mittaaminen, analysointi ja jatkuva parantaminen.

Konesali- ja infrapalveluissamme noudatamme tietoturvastandardi ISO/IEC 27001:2013 vaatimuksia. Standardi pohjautuu kolmeen pääkohtaan: luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus.

Kaisanetin palvelunlaaturaportit

Kaisanetin asiakas- ja neuvontapalveluiden palvelunlaaturaportit yleisestä palvelutasosta viimeisen vuoden ajalta löydät alta pdf-muodossa.

2023:
Palvelunlaaturaportti 1.10.-31.12.2023
Palvelunlaaturaportti 1.7.-30.9.2023
Palvelunlaaturaportti 1.4.-30.6.2023
Palvelunlaaturaportti 1.1.-31.3.2023

2022:
Palvelunlaaturaportti 1.10.-31.12.2022
Palvelunlaaturaportti 1.7.-30.9.2022
Palvelunlaaturaportti 1.4.-30.6.2022
Palvelunlaaturaportti 1.1.-31.3.2022

2021:
Palvelunlaaturaportti 1.10.-31.12.2021
Palvelunlaaturaportti 1.7.-30.9.2021
Palvelunlaaturaportti 1.4.-30.6.2021
Palvelunlaaturaportti 1.1.-31.3.2021

2020:
Palvelunlaaturaportti 1.10.-31.12.2020
Palvelunlaaturaportti 1.7.-30.9.2020
Palvelunlaaturaportti 1.4.-30.6.2020
Palvelunlaaturaportti 1.1.-31.3.2020

Henkilöstö

Haluamme toimia oikein

Edistääksemme avointa, läpinäkyvää ja turvallista toimintakulttuuria Kaisanetissä, olemme ottaneet käyttöön väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan. Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin.

Milloin ilmoitus tulee tehdä?

Whistleblowing-kanava tarjoaa luottamuksellisen kanavan tuoda sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai Kaisanetin toimintaperiaatteiden rikkomisesta. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi.

Ensisijaisesti oma huoli tai epäilys on hyvä ottaa asia puheeksi oman esihenkilön tai johdon kanssa. Jos keskustelu ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta tai se ei toimi, voi aina käyttää tätä kanavaa asiasta ilmoittamiseen. Whistleblowing-kanava on toteutettu siten, että ilmoittajaa ei voida tunnistaa, mikäli haluat tehdä ilmoituksen nimettömänä.

Ilmoituksen tekeminen ja käsittely

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän sekä kohteen yksityisyyttä suojaten. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain (1050/2018) mukaisia velvoitteita.

Ilmoituksen voi tehdä jo epäilyksen perusteella ja ilman varsinaisia todisteita, kunhan sen tekee rehellisesti ja hyvässä tarkoituksessa. Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia Kaisanetillä käsittelevät henkilöstöpäällikkö, konsernin tietosuojavastaava ja hallinnon assistentti. He käynnistävät tarvittavat selvitykset ja käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja itse tuo henkilöllisyytensä esiin. Jos ilmoitus koskee yhtä käsittelijöistä, hän ei osallistu tapauksen käsittelyyn ja tutkintaan.

Vastaanoton jälkeen ilmoittajalle kuitataan ilmoitus vastaanotetuksi 7 päivän kuluessa. Ilmoituksen tekemisen lopuksi ilmoittaja saa henkilökohtaisen koodin, jolla voi seurata ilmoituksen etenemistä. Tarpeen mukaan ilmoittajalta pyydetään lisätietoja tutkinnan aikana. Myös tämä vaihe tapahtuu kanavan kautta, luottamuksellisesti ja anonyymisti. Tutkinnan lopputuloksesta kerrotaan ilmoittajalle kanavan kautta 3 kk kuluessa ilmoituksen jättämisestä. Jos ilmoittaja hukkaa tapauskohtaisen koodin, hänen tulee tehdä uusi ilmoitus, jossa viitataan alkuperäiseen ilmoitukseen, näin tutkintaa voidaan jatkaa yhteistyössä. Ilmoituksen pääsee tekemään täältä: www.firstwhistle.fi/kpo-konserni.

Lisätietoja ilmoittamisesta löytyy palveluntarjoajamme sivuilta osoitteesta https://www.juuriharja.fi/whistleblowing-ilmoittajalle-faq

Jos sisäinen kanavamme ei toimi, voi ilmoituksen tehdä ilmoittajansuojelulaissa tarkoitetuista väärinkäytöksistä oikeuskanslerin keskitetylle ulkoiselle ilmoituskanavalle. Organisaation toiminnassa esiintyvistä epäsäännöllisyyksistä tulee ilmoittaa ensisijaisesti oman sisäisen raportointikanavamme kautta, jotta saa ilmoittajansuojaa. Ulkoinen ilmoituskanava löytyy osoitteesta https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal