Vastuullisuus

Kaisanet ja vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa strategiaamme ja arvojamme, ja vastuullinen tekeminen on ollut osa meitä jo yli vuosisadan ajan. Tavoitteenamme on toimia jatkossakin vastuullisesti ja myös vähentää ympäristövaikutustamme, edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja luoda entistäkin kestävämpiä ratkaisuja.

Lähes jokaisella suomalaisella on käytössään nettiyhteys ja verkossa olevien laitteiden määrä on suurempi kuin koskaan ennen. Toimivan nettiyhteyden varmistamisen taustalla olevilla prosesseilla on siten merkittävä ympäristövaikutus. Haluamme olla toimija, joka voi myös edesauttaa asiakkaitaan päästöjen pienentämisessä. Vastuullisuustyömme on jatkuvaa kehittymistä ja kehittämistä kohti tavoitettamme.

Toimitusjohtajalta

Kaisanetin vastuullisen tekemisen juuret ulottuvat yli 130 vuoden päähän alueen elinvoiman edistäjänä. Alueen ja sidosryhmien kestävä menestyminen on ollut myös meidän oman menestymisemme edellytys. Vastuullisuus siis ei ole Kaisanetille vain trendikäs sana; se on keskeinen osa strategiaamme ja arvojamme. Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen, ja se näkyy päätöksissämme ja toimintatavoissamme. Tavoitteenamme on tuottaa arvoa kaikille sidosryhmillemme samalla kunnioittaen ympäristöä ja yhteiskuntaa, jossa toimimme.

Jani Moilanen
Toimitusjohtaja
Kaisanet Oy

Tavoitteena elinvoiman edistäminen

Tavoitteenamme on koko toimialueen elinvoiman edistäminen ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Valokuituverkko luo tälle kaikelle hyvän pohjan. Myös huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että kriittinen infra on paikallisessa omistuksessa.

Olemme tunnistaneet vastuullisen toimintamme kannalta kolme merkittävintä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta; Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja sekä Yhteistyö ja kumppanuus. Valinnat ovat vastuullisuustyömme kehittämisen pohja, näihin tavoitteisiin voimme parhaiten vaikuttaa omalla toiminnallamme.

Kaisanetin hiilijalanjälki

Olemme laskeneet hiilijalanjälkemme vuodesta 2022 alkaen oman toimintamme päästöjen osalta. Laskenta on toteutettu GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) mukaisesti. Laskennassa on huomioitu yrityksen toiminnasta syntyvät suorat scope 1 -päästöt ja epäsuorat ostetun energian scope 2 -päästöt. Olemme sitoutuneet seuraamaan päästöjemme kehittymistä ja asettamaan toiminnallemme realistisia päästövähennystavoitteita.

Henkilöstö ja osaaminen

Osaava henkilöstö on toimintamme kivijalka. Haluamme panostaa sekä laadukkaaseen asiakaspalveluun että henkilöstömme jatkuvaan kouluttamiseen, sillä toimialamme ja sen tekniset ratkaisut kehittyvät koko ajan. Henkilöstömme ikäjakauma on monipuolinen ja työurat ovat keskimääräisesti pitkiä.

 

Ajankohtaista vastuullisuudesta

Tietoturvallinen ja ympäristövastuullinen valokuitu

Tietoturva ja sen varmistaminen on meille velvollisuus. Tietosuojaa ohjaavat lait ja asetukset, kuten EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR, joita noudatamme huolellisesti…

Lue lisää ›

Vastuullisuus osana laatujohtamista ja asiakastyytyväisyyttä

Kaisanet Oy noudattaa ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää, joka kattaa yrityksen kaikki keskeiset toiminnot.  Järjestelmässä on määritetty vastuut ja valtuudet,..

Lue lisää ›

Elinvoimaisuutta yhteistyöllä

Kaisanetin omistajat ovat rakentaneet yhteyksiä Kainuuseen ja Ylä-Savoon jo yli sata vuotta sitten. Puhelinlinjoista yhteydet ovat vaihtuneet nopeaan valokuituverkkoon, joka..

Lue lisää ›