Tietoturvallinen ja ympäristövastuullinen valokuitu

Tietoturva ja sen varmistaminen on meille velvollisuus. Tietosuojaa ohjaavat lait ja asetukset, kuten EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR, joita noudatamme huolellisesti. Asiakkaat luottavat yrityksiin, jotka pystyvät suojaamaan heidän henkilökohtaisia tai liiketoimintaan liittyviä tietojaan.

Tietoturva on ratkaisevan tärkeää myös omalle liiketoiminnallemme. Mahdolliset tietojen menetykset tai palvelunestohyökkäykset voivat aiheuttaa merkittäviä keskeytyksiä palvelujen tarjontaan ja suuria lisäkustannuksia. Investoiminen tieturvaan on meille välttämätöntä palvelujen laadun ja liiketoiminnan menestyksen varmistamiseksi.

Olemme määrittäneet kyberturvallisuuspolitiikan, josta on johdettu kyberturvallisuusstrategia, -kehitysohjelma ja -hallintajärjestelmä, jotka ohjaavat toimintaamme. Kyberturvallisuuspolitiikkamme edellyttää myös kyberturvallisuuden säännöllistä seurantaa sekä riskien arviointia. Koulutamme koko henkilökuntaamme tietoturvaan liittyen vuosittain. Lisäksi asiantuntijamme osallistuvat kyberturvallisuusohjelman mukaisiin koulutuksiin ja harjoituksiin.

Käytössämme on sertifioitu toimintajärjestelmä, joka täyttää kansainvälisen ISO 9001 -laatujärjestelmän vaatimukset. Standardin tärkeimmät seikat ovat toiminnan laadunhallinta, johdon vastuu, resurssien hallinta, tuotteen/palvelun toteuttaminen, mittaaminen, analysointi ja jatkuva parantaminen. Laatujärjestelmän sisäisen auditoinnin ohjelmassa on määritelty vuosittainen auditointi tietoturvaan tai tietosuojaan liittyen.

Meillä on käytössämme riskienhallintaohje, jonka perusteella liiketoimintaan kohdistuvat riskit on luokiteltu. Riskit arvioidaan todennäköisyyden ja vaikutusten kautta, joiden yhdistelmänä saadaan riskiluku. Riskiluvun perusteella määritellään tarvittavat toimenpiteet riskin vähentämiseksi. Tietoturvaan liittyviä riskejä käsitellään samalla tavalla, kuin muitakin yhtiön tunnistettuja riskejä.

Valokuidun edut ympäristövastuullisuuden näkökulmasta

Lähes jokaisella suomalaisella on käytössään nettiyhteys ja verkossa olevien laitteiden määrä on suurempi kuin koskaan ennen. Toimivan nettiyhteyden varmistamisen taustalla olevilla prosesseilla on siten merkittävä ympäristövaikutus. Haluamme olla toimija, jonka ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni ja näin edesauttaa asiakkaidemme päästöjen pienentämistä.

Nettiyhteyden tarjoajalla on väliä, sillä käytämme erilaisia digipalveluja arjessamme jo todella paljon. Palveluiden käytön ennustetaan yhä vain kasvavan, jolloin myös tiedonsiirtomäärät kasvavat merkittävästi. Valokuituverkko on rakennettu kestämään tulevaisuuden tiedonsiirtotarpeet. Toisin kuin mobiiliverkossa, ei valokuitua tarvitse päivittää tulevaisuuden tarpeita varten, eikä laitteita tarvitse uusia usein. Keskimääräinen tekninen käyttöikä esimerkiksi modeemille on 6 vuotta.

Valokuitu tarjoaa vakaan ja luotettavan verkkoyhteyden. Valokuituverkon vakaus tuo myös turvaa ja mahdollistaa esimerkiksi mukavan etätyöskentelyn, kun yhteys on toimiva ja nopeus luvattu. Tällöin etäpalaverien järjestäminen fyysisten tapaamisten sijaan onnistuu ilman huolia yhteyden katkeamisesta. Järjestämällä palavereita etäyhteyksin matkustamisen ympäristövaikutukset pienenevät, kun tarve matkustaa palaveriin esimerkiksi toiselle paikkakunnalle tai toiseen maahan vähenee.