Vastuullisuus osana laatujohtamista ja asiakastyytyväisyyttä

Kaisanet Oy noudattaa ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää, joka kattaa yrityksen kaikki keskeiset toiminnot.  Järjestelmässä on määritetty vastuut ja valtuudet, kuvattu tärkeimmät toiminnan prosessit sekä laadittu toiminta- ja työohjeet sekä asiakasvaatimusten että sisäisten laatutavoitteiden täyttämiseksi.

Johtoryhmä vastaa laatujärjestelmästä sekä operatiiviselle toiminnalle asetettavista vaatimuksista, tavoitteista ja niiden seurannasta. Esihenkilöt vastaavat omien vastuualueidensa toiminnasta ja kokonaislaadusta siten, että toiminta on yhdensuuntaista Kaisanetin laatupolitiikan ja tavoitteiden kanssa.

Ostamme tuotteita ja palveluja hyväksytyiltä toimittajilta, ja päivitämme toimittajarekisterin vuosittain. Vaadimme kumppaneiltamme samoja laatukriteereitä kuin itseltämme oman toimintamme osalta. Alihankkijat perehdytetään ja heidän toimintaa auditoidaan kuten omaa toimintaa. Myös poikkeamat käsitellään samalla tavoin.

Päälaatutavoitteemme ovat:

Asiakaslähtöisyys
Asiakas on aina lähtökohtanamme, kun tuotamme palveluja ja kehitämme toimintaamme. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä useilla eri mittareilla.

Kannattavuus
Jotta meidän on mahdollista tuottaa palveluja luotettavasti, tulee liiketoimintamme olla kannattavaa. Mittaamme kannattavuutta tarkastelemalla liiketulosprosentin kolmen vuoden juoksevaa keskiarvoa.

Henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio
Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on voimavara, joka mahdollistaa laadukkaiden palveluiden tuottamisen. Mittaamme henkilöstömme hyvinvointia ja motivaatiota QWL-indeksillä.

Kartoitamme kotitalousasiakkaidemme näkemyksiä ja kokemuksia palveluistamme usealla eri asiakastutkimuksella. Asioivan asiakaan palautetta kysytään aina kontaktin jälkeen pyytämällä asiakkaan arviota siitä, kuinka onnistuimme ratkaisemaan asiakkaan tarpeen ensimmäisen kontaktin yhteydessä (FCR, First Contact Resolution), kuinka tyytyväinen asiakas oli saamaansa palveluun (CSAT, Custo-mer Satisfaction Score) ja kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi meitä ystävilleen tai tuttavilleen (NPS, Net Promoter Score). Toteutamme myös säännöllisesti laajempia asiakastyytyväisyystutkimuksia.