Elinvoimaisuutta yhteistyöllä

Kaisanetin omistajat ovat rakentaneet yhteyksiä Kainuuseen ja Ylä-Savoon jo yli sata vuotta sitten. Puhelinlinjoista yhteydet ovat vaihtuneet nopeaan valokuituverkkoon, joka kattaa jo huomattavan osan toiminta-alueesta. Tämä mahdollistaa sen, että Kaisanetin asiakkaat voivat asua, elää ja yrittää missä haluavat. Verkon laajentaminen jatkuu, sillä toimintavarmat yhteydet tuovat kilpailukykyä ja menestystä, ja ennen kaikkea sujuvoittavat arkea ja vahvistavat alueen elinvoimaa.

Yrityksille laadukkaat tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömiä. Ne tehostavat tiedonkulkua, tuotanto-prosesseja ja yleistä tuottavuutta. Tekoälyn ja entistä isompien datamäärien myötä nopeiden ja häiriöttömien laajakaistapalvelujen merkitys kasvaa entisestään. Työtä tehdään yhä enemmän etänä tai monipaikkaisesti, mikä osaltaan tiukentaa yhteyksien laatuvaatimuksia.

Me Kaisanetillä haluamme edistää koko toimialueemme elinvoimaa ja paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä. Valokuituverkko luo tälle hyvän pohjan. Myös huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että kriittinen infra on paikallisessa omistuksessa. Vuosina 2022-2025 investoimme noin 20 miljoonaa euroa valokuituverkon rakentamiseen. Suuren osan työstä tekevät paikalliset urakoitsijat ja muut palveluntuottajat. Investointimme tuovat alueelle parempia tietoliikenneyhteyksiä sekä työtä ja työpaikkoja.

Yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa teemme tarjoamalla työharjoittelupaikkoja ja osallistumalla yhteistyöyrityksenä muun muassa ammattikorkeakoulun projektimuotoiseen opetukseen. Olemme myös vuosittain mukana Visit KAMK-tapahtuman rekrytointimessuille.

Sponsorointi

Sponsorointi on tärkeä osa yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää sekä Kaisanetin että sponsoroitavan tavoitteita. Pyrimme suunnitelmalliseen ja tulokselliseen yhteistyöhön etupäässä paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on vahvistaa asiakas- ja yhteisösuhteitamme ja rakentaa yrityskuvaa aktiivisena, asiakaslähtöisenä ja vastuullisena toimijana.

Edellytämme kaikilta yhteistyökumppaneilta Kaisanetin arvoja tukevaa toimintaa ja viestintäyhteistyötä. Emme hae pelkkää mainosnäkyvyyttä, vaan vastikkeellista yhteistyötä, toimintaa, jossa voimme olla läsnä ja vaikuttaa.

Emme sponsoroi kohteita, jotka ovat ristiriidassa arvojemme kanssa, uskonnollisesti tai poliittisesti sitoutuneita kohteita, yksilöurheilua tai toiminta-alueemme ulkopuolisia kohteita. Tuemme ensisijaisesti seuroja, emme yksittäisiä joukkueita.

Valitsemme sponsorointikohteet kaksi kertaa vuodessa. Hakemuslomake on avoimesti saatavilla nettisivuillamme. Vuonna 2023 sponsorointimme oli yhteensä 45 000 euroa. Tuki kohdistui pääosaltaan Kainuun ja Ylä-Savon alueille urheiluseuroille sekä tapahtumiin ja kulttuuritoimintaan.