Kaisanetin vastuullisuusraportti on valmistunut

Kaisanetin vastuullisen tekemisen juuret ulottuvat yli 130 vuoden päähän alueen elinvoiman edistäjänä. Alueen ja sidosryhmien kestävä menestyminen on ollut myös meidän oman menestymisemme edellytys. Vastuullisuus ei ole Kaisanetille vain trendikäs sana; se on keskeinen osa strategiaamme ja arvojamme. Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen, ja se näkyy päätöksissämme ja toimintatavoissamme. Tavoitteenamme on tuottaa arvoa kaikille sidosryhmillemme samalla kunnioittaen ympäristöä ja yhteiskuntaa, jossa toimimme.

Vastuullinen liiketoiminta edellyttää aktiivisia toimia myös ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Viime vuosien aikana olemme lisänneet osaamistamme ja pyrimme tunnistamaan ja huomioimaan tuotantomme päästöt entistä paremmin, jotta voimme kehittää tekemistämme ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja lisäämme uusiutuvan energian käyttöä.

Lopputuotteemme, valokuitu, tarjoaa asiakkaillemme entistä paremman energiatehokkuuden ja ympäristöä kuormittamattoman tavan tukea kestävää kehitystä esimerkiksi mahdollistamalla etätyötä, videokonferensseja ja muita digitaalisia ratkaisuja, jotka vähentävät tarvetta fyysiselle liikkumiselle ja siten vähentää ympäristövaikutuksia.

Uskomme, että vahva yritys rakennetaan sitoutuneiden ja tyytyväisten työntekijöiden ympärille. Olemme Kaisanetillä investoineet työympäristöön ja koulutukseen varmistaaksemme, että jokainen työntekijämme voi kehittyä ja menestyä. Kunnioitamme monimuotoisuutta ja edistämme tasa-arvoa kaikilla tasoilla.

Arvot välittäminen, kumppanuus ja uudistuminen ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Sitoutumisemme vastuulliseen liiketoimintaan yhdessä kumppaniemme kanssa näkyy päätöksissämme ja suhteessamme asiakkaisiin. Asiakastyytyväisyys on meille ensiarvoisen tärkeää, ja pyrimme jatkuvasti tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita ja palveluita vastuullisin periaattein.

Ymmärrämme, että vastuullisuus on yhteistyötä. Kuuntelemme aktiivisesti sidosryhmiämme, olivat he sitten asiakkaita, työntekijöitä tai yhteistyökumppaneita. Tämä vuorovaikutus ohjaa päätöksentekoamme ja auttaa meitä ymmärtämään paremmin yhteiskunnallisia odotuksia.

Olemme Kaisanetissä asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita vastuullisuudelle tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on jatkaa ympäristövaikutustemme vähentämistä, edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja luoda entistä kestävämpiä ratkaisuja.

Kiitämme luottamuksesta ja odotamme innolla yhteistä matkaa kohti kestävää tulevaisuutta.

Jani Moilanen
toimitusjohtaja