Langattoman verkon palvelut

Tarpeisiisi räätälöity ratkaisu

Langattomien lähiverkkojen käyttö lisääntyy jatkuvasti kaikkialla. Yhä useammassa paikassa on sekä tarve, että mahdollisuus käyttää langattomia yhteyksiä ja yhä useammat laitteet liitetään internettiin langattomasti. Samaan aikaan kun langattomuus yleistyy ja arkipäiväistyy, taustalla oleva teknologia monimutkaistuu ja sen toiminnan ymmärtäminen hankaloituu. Wlan ei ole enää lisäominaisuus, sen sijaan monet laitteet ovat nykyisin täysin riippuvaisia langattoman infrastruktuurin olemassaolosta ja sen tarjoamista palveluista. Lisääntyvä laitemäärä ja kasvava käyttö asettavat omat haasteensa verkkojen toiminnalle, suunnittelulle ja rakentamiselle. Laadukas wlan-verkko on hyvin suunniteltu, tarkoituksenmukaisilla laitteilla rakennettu sekä asiantuntevasti ylläpidetty.

Kaisanet tuottaa nykyaikaista langattoman verkon palvelua yritysten, organisaatioiden ja julkisen sektorin tarpeisiin. Kaisanetin Wlan-palvelussa käytetään joko jaettua palvelutuotantoalustaa, jossa samalla wlan-kontrollerilla ja verkonhallintajärjestelmällä tuotetaan palvelua useammalle asiakkaalle, tai vaihtoehtoisesti asiakaskohtaista kontrolleria. Wlan-palvelu on riippumaton käytettävästä internet-yhteydestä ja -operaattorista.

Langattoman verkon lisäksi Kaisanet tarjoaa laadukkaita palveluita myös langallisen lähiverkon toteutuksiin.

Miksi langaton lähiverkko?

  • Kaisanetin yrityksille suunnattujen tietoliikenneyhteyksien taustalla olevan laadukkaan runkoverkon takaa ammattitaitoinen ja osaamistaan jatkuvasti ylläpitävä henkilökunta sekä tarkoin valikoidut ja testatut laitevalinnat, joita ylläpidetään ja valvotaan jatkuvasti.
  • Tietoliikenneyhteyksien lisäksi Kaisanet tarjoaa kaikki ICT-palvelut, mitä asiakasyritykset tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa liiketoimintansa ylläpitämiseksi ja kehittämiseen.
  • Kaisanetin ratkaisusuunnittelu toteuttaa myös vaativia projekteja ja räätälöityjä toimituksia asiakkaan tarpeiden mukaan. Keskittämällä palvelut Kaisanetille asiakas saa turvallisen, osaavan ja lähellä olevan palvelun helposti ja nopeasti.
  • Kaisanetin Wlan-palvelu tarjoaa nopean, turvallisen ja kustannustehokkaan langattoman lähiverkon yrityksille ja organisaatioille. Kaisanet vastaa palvelun tuottamisesta, tuotantolaitteiden ja -alustojen ajantasaisuudesta sekä niiden viankorjauksesta. Asiakas puolestaan vastaa käyttöpaikan verkkoihin liittyvästä infrastruktuurista, kuten kaapeloinnista ja virransyötöstä.
  • Wlan-palvelussa langaton verkko voidaan suunnitella ja toteuttaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti, jolloin sekä verkon tukiasemakapasiteetti, että tukiasemapeitto toteutuvat riittävinä. Palvelussa käytettävät tukiasemat tarjoavat ajanmukaisen 802.11-standardin liityntärajapinnan, joka on myös taaksepäin yhteensopiva, joten myös vanhemmat päätelaitteet voivat liittyä verkkoon, mikäli ne ovat vielä tuettuja laitteita. Palvelun laajuutta voi muuttaa joustavasti, mikäli tarpeet muuttuvat ajan mittaan.
  • Laadukas langallinen lähiverkko on hyvän verkkoinfran keskeinen edellytys. Langallinen verkko paitsi mahdollistaa nykyaikaisten wlan-palveluiden toteuttamisen ja käytön, myös sopii erityisesti kriittisiin liiketoiminnan kohteisiin, joissa vaaditaan pieniä viiveitä ja/tai erittäin stabiilia verkon suorituskykyä. Kaisanet voi toimittaa asiakkailleen täysin ylläpidetyn verkkokokonaisuuden, joka sisältää sekä langallisen, että langattoman verkon laadukkaat ja ylläpidetyt palvelut.

Kysy lisää!