Sähköpostituki

Kirjaudu Webmailiin

Alla olevista linkeistä pääset kirjautumaan omaan sähköpostiisi. Kuluttaja- ja yritysasiakkaille on omat Webmail-palvelunsa.

Sähköpostin määritysohje

Sähköpostin asetukset

Kuluttajat

Saapuva sähköposti:
Palvelin: mail.kaisanet.net
SSL ja autentikointi/todennus päälle
IMAP portissa 993 ja POP portissa 995

Lähtevä sähköposti:
Palvelin: smtp.kaisanet.net
SSL ja autentikointi/todennus päälle
Portti 465

Yritykset (Pisnet)

Saapuva sähköposti:
Palvelin: mail.pisnetti.fi
SSL ja autentikointi/todennus päälle
Portti 993

Lähtevä sähköposti:
Palvelin: smtp.pisnetti.fi
SSL ja autentikointi/todennus päälle
Portti 465

Uuden sähköpostitilin luominen

Voit luoda uuden sähköpostitilin OmaKaisanetissä.

Näin liität Kaisa Webmailin laitteesi sähköpostiohjelmaan

Esimerkkiohjelmana Thunderbird.