Käyttöehdot

Käyttöehdot

Käyttöehdot koskevat Kaisanet Oy:n verkkosivustoilla (mukaanlukien oma.kaisanet.fi) julkaistavan aineiston käyttöä sekä yksityisyyden suojaa koskevia periaatteita. (Jäljempänä näitä kutsutaan verkkosivustoiksi, verkkopalveluiksi tai verkkosivuiksi.) Kaisanetillä on oikeus päivittää näitä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

Kaisanet Oy:n verkkosivustojen käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia sekä palvelussa (mm. kilpailut) mahdollisesti määriteltyjä lisäehtoja.

Tekijänoikeus

Kaisanetin verkkopalvelut sisältävät © Kaisanetin tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, jonka kaikki oikeudet pidätetään.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Lehdistölle suunnattua materiaalia saa käyttää normaalin tiedotemateriaalin tapaan edellyttäen, että myös lähde on mainittu.

Verkkosivustoilla esiintyviä Kaisanetin liiketunnuksia, tuotemerkkejä sekä kaikkiin näihin liittyviä tavaramerkkejä, tuote- tai palvelunimiä ja sloganeita ei saa käyttää ilman Kaisanetin tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Sisältöjen esittäminen ja muutokset palvelussa

Kaisanetin verkkopalvelujen sisältö esitetään sellaisenaan. Kaisanet varaa oikeuden koska tahansa tehdä muutoksia verkkopalvelujen sisältöön, toimintoihin sekä palveluihin ilman ennakkoilmoitusta. Kaisanet pidättää oikeuden rajoittaa tai estää pääsyn verkkopalveluihin. Kaisanet ei takaa, että palvelut ovat käytössä keskeytyksettä ja virheettömästi kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Vastuullisuus

Verkkosivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa käyttäjälle Kaisanetistä sekä sen palveluista ja tuotteista. Kaikki verkkosivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana.

Aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Kaisanet ei vastaa verkkopalveluissa esitetyn aineiston virheettömyydestä ja aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnaisista tai erityisistä taloudellisista, henkisistä tai fyysisistä sekä liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvista vahingoista. Kaisanet ei vastaa kolmansien osapuolien verkkopalveluista, joihin saatat siirtyä Kaisanetin verkkopalvelujen sivuilla esitettyjen linkkien kautta.

Kaisanet ei luovuta verkkopalvelujen sisältämien toimintojen kautta saamiansa yksittäisten palvelunkäyttäjien yhteystietotietoja kolmansille osapuolille. Emme myöskään käytä tietoja omassa markkinoinnissamme ilman yksittäisen palvelunkäyttäjän suostumusta.