Kaisanet on valittu Kainuun tietoliikennepalvelujen toimittajaksi

Kainuun kuntien tietoliikennepalvelujen julkinen kilpailutus on saatu päätökseen ja hankintasopimus on allekirjoitettu. Toimittajaksi on valittu Kaisanet Oy. Kilpailutuksen mukaisesti Kaisanet toimittaa jatkossa suljetun tietoliikenneverkon, palomuuripalvelut, internet-yhteyden, lähiverkon laitteiden hallinta- ja valvontapalvelut sekä näihin liittyviä optioita.

Kajaanin kaupungin koordinoimassa yhteishankinnassa ovat mukana Kainuun kunnat, Kainuun hyvinvointialue sekä kuntaomisteisia organisaatioita. Kainuun hyvinvointialue tekee oman hankintapäätöksen yhteisestä hankinnasta ja samasta toimittajasta. Muut osallistujat ovat valtuuttaneet Kajaanin kaupungin tekemään hankintapäätöksen puolestaan.

Hankinta sai sinettinsä, kun hankintasopimus allekirjoitettiin kaupungintalolla kaupunginjohtajan työhuoneessa 24.10.2022. Kajaanin kaupungilla on käytössä sähköinen allekirjoitus. Tilaisuudessa ei nähty perinteisiä paperisia allekirjoituspapereita vaan sopimukset allekirjoitettiin sähköisesti. Määräaikainen sopimuskausi on voimassa 31.12.2026 saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

”Nyt saavutettu yhteistyösopimus kuntien kanssa on positiivinen osoitus siitä, että panostus alueelliseen valokuituverkkoon on ollut kannattavaa ja paikalliselle asiantuntijatyölle on kysyntää. Aktiivista verkon rakentamista jatketaan edelleen tulevina vuosina eri puolilla Kainuuta toimintavarmojen ja kattavien palvelujen mahdollistamiseksi” kertoo Kaisanetin toimitusjohtaja Jani Moilanen.

Kainuun kuntia sopimuksessa edustava Kajaanin kaupungin tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen kuvailee nyt solmittua sopimusta merkittäväksi kokonaisuudeksi ja luontevaksi jatkumoksi aiemmalle yhteistyölle. Sopimus mahdollistaa tietoliikennepalvelujen kehittämisen ja yhteistyön tiivistämisen entisestään.

Lisätietoja asiasta antaa Heikki Hyvönen sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi ja Kaisanet, liiketoimintajohtaja Marko Kallio, marko.kallio@kaisanet.fi, p. 044 734 4250.

Kuva allekirjoitustilaisuudesta. Kuvassa ovat oikealta vasemmalle: Kaisanetin liiketoimintajohtaja Marko Kallio, Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen, Kaisanetin toimitusjohtaja Jani Moilanen, Kajaanin kaupungin tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen sekä Kaisanetin myyntipäällikkö Pasi Äyräs

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 17.8.2022