Valppautta valokuidun hankintaan

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttaja-asiamies on hiljattain antanut tarkennuksia valokuituun liittyvään markkinointiin ja sopimusehtoihin. Selkeiden linjausten avulla edustamamme ala pysyy laadukkaana ja kuluttaja-asiakkaat saavat tasavertaista palvelua.

Valokuidun ostajan täytyy toki olla jatkossakin valppaana ja varmistaa kaupantekovaiheessa, että sopimusehdot on käyty myyjän kanssa selkeästi ja ymmärrettävästi läpi. Vakaa ja luotettava internetyhteys on useimmille kotitalouksille erittäin tarpeellinen hankinta, joka vaatii hieman asiaan perehtymistä. Kun kotitalouteen päätetään hankkia valokuitu, tarkoittaa se kertainvestointina hankittavaa valokuituliittymää sekä liittymän käyttöä varten tarvittavaa kuukausiveloitteista laajakaistapalvelua.

Valokuidun hankintapäätöksen tehnyt ostaja sitoutuu valokuituliittymän toimittavaan yhtiöön. Valokuituliittymän osalta asiakas on suoraan tai välillisesti tämän fyysisen valokuitukaapelin toimittaneen yhtiön asiakas jopa kymmeniä vuosia. Valokuituliittymän lisäksi tarvittavan ja palveluna toimitettavan laajakaistayhteyden voi kilpailuttaa tai vaihtaa, jos valokuituliittymän toimittava yhtiö ei itse tuota tätä palvelua.

Rakentamispäätökset myytäville alueille on tehty

Kaisanet on toiminut Kainuun ja Ylä-Savon alueilla puhelinosuuskuntaomistajiensa jalanjäljissä jo 130 vuoden ajan. Paikallisena ja tuttuna toimijana voimmekin vakaasti väittää, että me tunnemme asiakkaamme ja alueemme. Osaamme ja haluamme kertoa tarkkaan meidän valokuituyhteyden hyödyt ja kustannukset.

Olemme tehneet valokuituverkon rakentamispäätökset alueille, joille valokuituliittymää sekä laajakaistayhteyttä myymme. Erillistä kartoitusta kuitukiinnostuksen osalta emme enää tee kuten aikaisemmin. Tämä mahdollistaa sen, että myyntitiimimme ottaessa yhteyttä alueen kotitalouksiin voimme suoraan kertoa, milloin tulemme valokuidun alueelle rakentamaan.

KKV:n antama ohjeistus valokuituyhteyksien markkinointiin on vain minimitaso – se alittaa selvästi oman sisäisen ohjeistuksemme.

Jani Moilanen toimitusjohtaja