Kaisanetin uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen

Kaisanetin strategiatyön polkaistua käyntiin kuluneen talven aikana nousi esiin myös tarve miettiä uusia näkökulmia yrityksemme, asiakkaidemme ja toiminta-alueemme kehittämiseksi.

Voisimmeko löytää liiketoiminnallisesti järkevää tekemistä perinteisen toimialamme ulkopuolelta alueemme ekosysteemin kehittämiseksi? Voisimmeko löytää toimintaa, joka olisi meille ja asiakkaillemme paitsi kannattavaa, myös ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla? Voisimmeko jopa löytää toiminta- tai ansaintamalleja, joita voisimme uuden liiketoiminnan kautta siirtää myös nykyiseen liiketoimintaamme? Mielestämme nämä kysymykset olivat niin tärkeitä, että niihin vastaamiseen kannattaa tällä strategiakaudella käyttää aikaa.

Kun Jani, Kaisanetin toimitusjohtaja, ehdotti, olisinko kiinnostunut ottamaan vastuuta uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisesta, innostuin heti. Ymmärrän, että en ole tehtävään se kaikkein ilmeisin valinta, mutta ehkäpä nyt tekeekin hyvää katsella uusia mahdollisuuksia uusin silmin. Lisäksi juuri valmiiksi saamani kauppatieteiden maisteriopinnot antavat minulle tukevan teoreettisen pohjan tähän työhön. Pääaineeni oli innovaatiojohtaminen ja teinkin graduni siitä, millaiset tekijät vaikuttavat kiertotalouden liikeideoiden syntyyn. Opintoni sisälsivät myös runsaasti erilaisia työskentely- ja validointitekniikoita. Tulen edelleen vastaamaan myös konsernin henkilöstöhallinnosta ja olemaan henkilöstömme ja esimiestemme käytettävissä kaikenlaisissa työsuhdeasioissa.

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen on nyt ns. tiedonkeruuvaiheessa, jossa kerään tietoa meitä ympäröivästä maailmasta, sen trendeistä ja asiakastarpeista. Olen haastatellut henkilöstömme jäseniä saadakseni näkemystä asiakasrajapinnasta ja teknologisesta kehityksestä. Seuraavaksi siirryn haastattelemaan valittuja asiakkaita ja erilaisia organisaatiomme ulkopuolisia asiantuntijoita. Kerättyä tietoa hyödynnetään liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen, validointiin ja jatkokehittämiseen Kaisanetin henkilöstöstä kootulla kokoonpanolla.

Jo tässä vaiheessa olen saamani aineiston myötävaikutuksella kerännyt erilaisia liiketoimintaideoita ja -aihioita yli 50. Huomattavaa kuitenkin on, että tässä vaiheessa määrä korvaa laadun! Kun valitut ideat alkavat jalostua pidemmälle, tulemme todennäköisesti tarvitsemaan myös kumppaneita ideoiden pilotoimista varten. Tuleva liiketoimintamalli voikin tarkoittaa esimerkiksi start upin perustamista kumppanin kanssa sen sijaan, että yrittäisimme tehdä kaikkea itse.

Uuden liiketoiminnan kartoittamisesta tulemme asioiden edetessä viestimään niin henkilöstöllemme kuin muillekin sidosryhmille. Olemme jo alkuun tehneet Janin kanssa lyhyen videon, jolla yritämme kuvata pääpiirteittäin mistä on kyse. Pääset katsomaan videon alla olevasta upotuksesta.

Itse ajattelen, että tämä hanke on matka, joka itsessään on tärkeämpi kuin sen lopputulos. Minusta toiminnan isoin onnistuminen olisi, että meille kehittyisi selkeä toimintamalli uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen, validointiin ja pilotointiin. Millainen tuo malli on, jää vielä nähtäväksi ja tarvitsemme paljon kokeiluja ja epäonnistumisiakin ennen kuin tiedämme mikä toimii. Jos tämän matkan myötä olemme onnistuneet myös luomaan kannattavaa ja vastuullista liiketoimintaa, niin… en edes osaa sanoittaa miten upeaa se olisi. Toivottavasti sinä olet samaa mieltä.​

Blogin kirjoittanut

Hanna Turunen
henkilöstöpäällikkö