Iisalmessa netti toimii

Koeasumista ja nopeita yhteyksiä Iisalmessa

Jo neljän vuoden ajan Iisalmen kaupunki on tarjonnut yhdelle Iisalmeen kesätöihin muuttavalle nuorelle aikuiselle ilmaisen asunnon kesäksi. Kaisanet on mukana kampanjassa tarjoamalla koeasujan käyttöön nopean kiinteän nettiyhteyden.

Joka vuosi yksi onnekas koeasuja pääsee asumaan Iisalmessa ilmaiseen kesäasuntoon. Olemme mukana Iisalmen kaupungin kampanjassa varmistamalla asuntoon sujuvat nettiyhteydet, sekä tarjoamalla monipuolisen kaapeliverkon viihdetarjonnan. Kesätöihin Iisalmeen muuttavalle netti on oleellinen osa viihtyvyyden kannalta. Vakailla yhteyksillä varmistetaan sujuva etätyö. Myöskään videopuhelut kotiin ja kavereille eivät pätki, kun kaistaa on tarpeeksi.

Sujuvilla yhteyksillä varmistetaan myös vapaa-ajan viihtyminen. Iisalmessa on paljon nähtävää ja tekemistä riittää kesäksi, mutta myös rauhallisille kotihetkille esimerkiksi suoratoistopalveluiden ääressä on paikkansa. Nopea netti sujuvoittaa kodin arkea sekä tuo lisämukavuutta.

Iisalmen neljäs koeasuja, Helsingistä muuttanut eläinlääketieteen opiskelija Kristiina Kukkoniemi sai kesän ajan kokeilla asunnossaan kiinteää Kaisanetin nettiyhteyttä. Kristiina käyttikin nettiyhteyttä ahkerasti päivittäin niin opiskelun, työn kuin vapaa-ajan merkeissä. ”Netti oli minulla kovassa käytössä opiskelu- ja työasioissa, sekä melko paljon myös vapaa-ajalla – useammalla eri laitteella. Sujuva nettiyhteys on välttämätön.” kertoo Kristiina.

Koeasuja Kristiina Kukkoniemi (kuva: Kristiina Kukkoniemi)

”Kaisanetin kiinteä nettiyhteys koeasunnossa toimi kesän ajan ongelmitta”, Kristiina lisää. Kiinteän nettiyhteyden etuina ovatkin sen nopeus ja varmuus. Verkkohäiriöitä on kiinteillä nettiyhteyksillä vähemmän, eikä nettiyhteys ruuhkaudu muista käyttäjistä.

Miksi me olemme mukana kampanjassa?

Koe Iisalmi! -koeasumisen kampanjan avaintavoitteina ovat seudun houkuttelevuuden ja tunnettuuden kasvattaminen etenkin työperäisen muuton kannalta potentiaalisille kohderyhmille. Myös meitä ajaa halu kehittää alueen elinvoimaa ja lisätä vetovoimatekijöitä. Nopeat ja vakaat nettiyhteydet ovat keskeinen edellytys alueen houkuttelevuuden kannalta. Toimivilla yhteyksillä vahvistetaan niin alueelle muuttamista kuin jäämistäkin – sinne halutaan asumaan, missä verkko ja sen mahdollistamat palvelut toimivat.

Lue lisää Kristiinan kesän kokemuksista ja ainutlaatuisista muistoista Iisalmen kaupungin sivuilta: