Kaisa Asiantuntijapalvelu tarjoaa joustavan mallin varmistaa it-ympäristön korkeatasoinen toimintakyky. Palvelu voidaan kohdentaa sovittuihin laitteisiin ja ratkaisuihin yrityksesi ympäristössä, tai se voidaan ottaa käyttöön kokonaisvaltaisesti it-ympäristön kattavana palveluna.  

Saat käyttöösi asiantuntijatiimit sekä Service Desk palvelun. Asiantuntijaresursseja on mahdollista varata joustavasti tarpeen mukaan hoitamaan niin rutiinitehtäviä kuin laajempia muutosprojekteja. Palvelua tuotettaessa Kaisanetin asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä kanssasi, jotta voimme taata parhaan mahdollisen lopputuloksen. Kaisanetin Service Desk toimii koottuna yhteydenottopisteenä tarjoten samalla teknistä asiakaspalvelua. Tehtävät luokitellaan mm. vaikuttavuuden ja kiireellisyyden osalta, jotta asiantuntijatiimit saavat parhaat mahdollisuudet tehtävien priorisointiin.  

Palvelumallimme pohjaa alan parhaisiin käytäntöihin (mm. ITIL), jolla varmistetaan erityisesti luotettava ja laadukas lopputulos sekä korkea asiakastyytyväisyys. Palveluun liittyvän raportoinnin avulla saat selkeän tilannekuvan kustannuksien, palvelun laadun ja avointen tehtävien osalta. Palvelun tuottamisen keskeisenä peruspilarina on asiantuntijaosaaminen ja yhdessä sovitut toimintamallit. 

Kaisa Asiantuntijapalvelu toteutetaan avaimet käteen -periaatteella; se ei vaadi erikoisosaamista eikä merkittäviä laitteisto- tai ohjelmistoinvestointeja ja skaalautuu tarpeidesi mukaisesti. Palvelu on oivallinen ratkaisu niille yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat keskittää voimavarat liiketoimintaansa ja sen kehittämiseen. Asiantuntijapalvelulla vähennät riskejään siirtämällä IT-tarpeiden tuottamisen kokeneelle palveluntarjoajalle.

Kaisanetin asiantuntijapalvelu on monesta näkökulmasta oivallinen ja asiantunteva ratkaisu:  

  • Teknisen asiantuntijat tavoitettavissa jo ensivasteessa Service Desk – palvelussa 
  • Loppukäyttäjäympäristöihin osaavat ammattilaiset etä- ja lähitukena 
  • Etätuen väline ja ympäristön hallinta- ja valvontaratkaisu samassa paketissa 
  • Koulutetut palvelinympäristön asiantuntijat omiin ja julkipilven ratkaisuihin 
  • Operaattorina verkko- ja palomuuriratkaisuihin laaja tiimi huippuosaajia 
  • Palveluportaali pyyntöjen tekemiseen ja seuraamiseen 24/7 
  • Ylläpitopalveluna keskitetty ja valvottu it-ympäristön päivittäminen 
  • Asiantuntijoiden tuottama operatiivisen tilannekuvan valvonta ja proaktiivinen toiminta 
  • Asiantuntijat kriisitilanteisiin avuksi  
  • Kattava kumppaniverkosto tarjoamassa erityisosaamista