Väsymätön robotti asiantuntijan apuna

ICT-palvelujen sektorilla on mielenkiintoisia aikoja edessä: asiantuntijaosaamisen tasoa nostetaan kovaa tahtia kautta linjan ja etäkoulutuksia on tarjolla valtava määrä. Esimerkkinä myös meillä jokainen ICT-asiantuntija on mukana eri laajuisissa ja haastavuustason pilviteknologiakoulutuksissa tänä vuonna. Samaan aikaan on saanut käydä ensimmäisiä keskusteluita asiakkaiden kanssa robottien hyödyntämisestä osana seurantaa. Kaksi aivan erilaista suuntaa kehittymiselle. Roboteista hieman lisää tässä blogissani.

Tässä tapauksessa kyse on loppukäyttäjäkokemuksen tarkkailusta, tekemällä robotista oletetulla tavalla toimiva loppukäyttäjä. Mutta miten valmiita olemme jo tänä päivänä ottamaan robotit ICT-palveluiden pieniksi apureiksi? Väsymätön 24/7 toimiva uurtaja voi olla kustannuksiltaan vielä monelle liian hintava. Toisaalta jos robotin ”palkkaa” ajattelee tuntikorvauksena, tai jopa ostettuna asiantuntijatyöllä tuotettuna aktiivisena valvontapalveluna, niin kustannus ei ole tästä näkökulmasta mahdottoman suuri.

Keskeistä näiden ratkaisujen hyödyntämisessä, niin nyt kuin jatkossakin, on kyky hahmottaa missä robotti voi tuottaa aitoa lisäarvoa yritykselle. Tässä tarvitaan niin teknologiaymmärrystä kuin yrityksen liiketoiminnan ymmärrystä. Toteutukset on siis syytä tehdä yhteistyössä. Esimerkiksi usean toimijan toteuttamissa monimutkaisissa järjestelmissä voi olla haastava varmistaa riittävän kattava valvonta. Yksi toimija seuraa alustaratkaisuja, toinen on vastuussa varsinaisesta järjestelmästä ja kolmas esimerkiksi tietoliikenteestä ja integraatioista. Loppukäyttäjä tarvitsee kuitenkin nämä kaikki toimintakykyisinä kiitettävällä tasolla, jotta kokemus ratkaisun käytöstä on hyvä. Miksi ei siis voitaisi valvoa kokonaisuutta myös loppukäyttäjän näkökulmasta, unohtamatta yksittäisiä kehittyneitä valvontaratkaisuja? Toisaalta miten usein olet kokenut tai kuullut keskustelua SaaS-palveluun liittyen – aiemmin tämä minusta toimi nopeammin – miksi ei varmistettaisi suoraan, että trendi palvelun toimivuudessa ja ripeydessä on ennemminkin kohti sitä nopeampaa?

Lopuksi, miten perustelemme tarpeen tällaisille ratkaisuille? Suoraan todettua lisätuloa ei muodostu, kenenkään työkuormakaan ei varsinaisesti vähene. Laadukas ja toimiva ympäristö voi kuitenkin nostaa asiakaspysyvyyttä asiakasrajapinnan ratkaisuissa, lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä sekä vähentää menetetyn työajan määrää, jos omien tärkeimpien työkalujen hidastuminen tai viat havaitaan välittömästi. Toisaalta miten kauan kuluu, kunnes vastaavan suoritustason robotin saa muutamalla eurolla tai jopa veloituksetta? Viisi vuotta? Kymmenen vuotta? Viimeistään tässä vaiheessa käyttö tulee laajenemaan yrityskokoon katsomatta.

Blogin kirjoittanut

Matti Kanervo
liiketoimintajohtaja, IT-liiketoiminta

044 734 4341