Tavoitteena elinvoiman edistäminen

Kaisanetin tavoitteena on koko toimialueen elinvoiman edistäminen ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Valokuituverkko luo tälle kaikelle hyvän pohjan. Myös huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että kriittinen infra on paikallisessa omistuksessa.

Olemme tunnistaneet vastuullisen toimintamme kannalta kolme merkittävintä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Ne on valittu vastuullisuustyön kehittämisen pohjaksi, sillä näihin tavoitteisiin voimme parhaiten vaikuttaa omalla toiminnallamme.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Pystymme omalla toiminnallamme vaikuttamaan henkilöstömme hyvinvointiin sekä osaamisen kehittymiseen positiivisesti samalla kasvattaen henkilöstön sitoutuneisuutta työhön. Tyytyväinen ja sitoutunut henkilökunta on avainasemassa liiketoiminnan menestyksen turvaamisessa. Näin pystymme luomaan kannattavaa, kilpailukykyistä ja tehokasta liiketoimintaa.

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Meillä on vastuu tuottaa kestäviä palveluita asiakkaillemme mutta myös toimia suunnannäyttäjänä toimialallamme. Laskemme organisaatiomme hiilijalanjälkeä vuosittain ja asetamme päästövähennystavoitteita. Rakennamme palvelumme tietoturvallisesti ja vaarantamatta asiakkaan yksityisyyttä.

Yhteistyö ja kumppanuus

Paikallisena toimijana haluamme tukea paikallisia yrityksiä ja muita toimijoita suosimalla paikallisia tuotteita ja palveluita, silloin kun se on mahdollista. Lisäksi sponsoroimme paikallisia urheiluseuroja ja -tapahtumia, painopisteenä lasten ja nuorten mahdollisuudet urheiluharrastukseen. Investoimalla paikallisiin tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan investoimme myös paikallisen elinvoiman ja hyvinvoinnin parantamiseen.

Asiakkaamme odottavat verkolta yhä suurempaa nopeutta, eli sovellusten ja nettisivujen latautumista ilman viiveitä tai pelien ja videosisältöjen saumatonta toistamista. Vakaat ja luotettavat verkkoyhteydet parantavat käyttömukavuutta ja lisäävät tuottavuutta.

Yhä useammat laitteet on yhdistetty verkkoon, kun esineiden internet (IoT) yleistyy päivittäisissä toiminnoissa, mikä lisää tarvetta leveämmälle kaistalle. Nopeiden ja luotettavien tietoliikenneyhteyksien kysyntä kasvaa myös käyttötottumusten muuttuessa. Lisääntyvä striimaus ja pelaaminen sekä yleistyvä etätyö kuluttavat yhä suurempia datamääriä.

Vastuullisuustyötä sidosryhmät huomioiden

Olemme tunnistaneet toiminnassamme tärkeimmiksi sidosryhmiksemme henkilöstön, omistajat sekä palvelujen ja tavarantoimittajat. Asiakkaamme jakaantuvat liiketoimintamme tavoin kotitalousasiakkaisiin, yritysasiakkaisiin sekä operaattoriasiakkaisiin. Näiden sidosryhmien odotukset ohjaavat osaltaan vastuullisuustyötämme.

Kotitaloudet – Lukumääräisesti suurin osa asiakkaistamme on suomalaisia kotitalouksia. Ne odottavat meiltä kustannustehokkuutta, paikallisuutta ja hyvää asiakaspalvelua.

Yritysasiakkaat – Yritysasiakkaamme odottavat tietoturvallisia, kustannustehokkaita ja toimintavarmoja yhteyksiä. Myös yhteistyötä paikallisten kumppanien kanssa pidetään tärkeänä.

Operaattorit – Operaattorit odottavat meiltä kattavaa ja nopeaa valokuituverkkoa, paikallistuntemusta ja nopeaa reagointia. Tarjoamiemme yhteyksien pitää olla toimintavarmoja ja tietoturvallisia.

Henkilöstö – Henkilöstö odottaa hyviä työoloja, vahvaa työnantajamainetta, avoimuutta sekä mahdollisuuksia kouluttautua.

Omistajat – Omistajamme odottavat kannattavaa ja laadukasta liiketoimintaa, läpinäkyvyyttä ja hyvää hallintoa.

Toimittajat ja alihankkijat – Urakoitsijat ja muut alihankkijamme odottavat luotettavaa kumppanuutta, paikallisten yritysten arvostamista sekä mutkatonta yhteistyötä.