Paikallisuus vahvistaa SLP Kustannuksen ja Kaisanetin yhteistyötä

SLP Median kehityspäällikkö Ville-Petteri Määttä näkee, että toimijoina SLP konsernilla ja Kaisanetillä on samankaltaisia haasteita ja toisaalta myös tavoitteita; haluamme turvata haja-asutusalueiden ja alueellisen elinvoiman ja taata tiedonsaannin jatkossakin paikkakunnasta riippumatta.

SLP Konserni

Suomalainen Lehtipaino Konserni on sanomalehtien painamiseen, jakeluun ja kustantamiseen erikoistunut kainuulainen perheyhtiö, johon lukeutuu neljä kustannusosakeyhtiötä, paino ja jakelu. Sen historia ulottuu vuoteen 1964, jolloin Oulaisissa perustettiin Pyhäjokiseudun Kirjapaino Oy. Kirjapainon ympärille on kehittynyt yritysrypäs, johon kuuluvat Suomalainen Lehtipaino Oy:n lisäksi SLP Kustannus Oy ja SLP Jakelu Oy.

SLP Kustannus

SLP Kustannuksen toimialana on sanomalehtien kustantaminen ja se julkaisee yhdeksää eri nimikettä. Osana yritystä on myös kustannusosakeyhtiöt Lapissa, jotka toimivat sanomalehtien kustantajana Kajaanista Enontekiölle ja käyttävät toiminnassaan Kaisanetin palveluita. Käytössä olevat Kaisanetin palvelut ovat mm. palomuuri ja sisäverkon hallinta, eli sellaiset palvelut, jotka vaikuttavat olennaisesti painon toimintaan; infran luominen, ylläpito ja turvaaminen.

SLP Kustannuksessa puolestaan Kaisanetin palveluiden käyttö on enemmän käyttäjälähtöistä; pohjautuu esimerkiksi Admin-palveluihin ja laitteiden käyttämiseen pohjautuviin palveluihin. Tämän myötä konsernin henkilöstöstä n. 70% käyttää Kaisanetin palveluita.

Kustannusosakeyhtiön historia alkaa vuodesta 1918, jolloin perustettiin Kainuun Sanomat. Pikkuhiljaa mukaan liittyi muita Kainuun alueen paikallislehtiä sekä Lapin alueen lehtiä. Päätuotteita tänä päivänä ovat Kainuussa ilmestyvät sanomalehdet: Kainuun Sanomat, Koti-Kajaani, Ylä-Kainuu, Kuhmolainen ja Sotkamo-lehti sekä Kemijärvellä ilmestyvä Koti-Lappi, Enontekiön Sanomat, Luoteis-Lappi ja Kittilä Lehti. Mediatalossa on tällä hetkellä töissä noin 150 työntekijää.

SLP Kustannus Oy on perustettu 2015, kun Suomalainen Lehtipaino osti Alma Median Kainuun kustannusliiketoiminnan. Samalla yrityksessä siirryttiin käyttämään Kaisanetin palveluita.

”Nykymuotoinen asiakkuus Kaisanetin kanssa on alkanut 2015. Käytämme Kaisanetin tuotteita ja palveluita laajasti verkkoliikenneyhteyksistä ad:hen ja laitteiden ylläpitoon asti. Oikeastaan kaikkea mahdollista, mitä Kaisanetillä on ylläpidon puolella tarjolla” kertoo Kehitysjohtaja Ville-Petteri Määttä.

Kaisanet_SLP_referenssikuva_sisältökuva

Yhteistyö Kaisanetin kanssa

”Sanomalehtien tekeminen on hyvin järjestelmäriippuvaista. Se vaatii paljon infralta ja sen vuoksi täytyy olla luotettava kumppani, joka saa kaiken toimimaan sijainneista riippumatta. Syy siihen, miksi siirryimme käyttämään Kaisanetin palveluita, oli se, että halusimme luotettavan toimijan, joka on mahdollisimman lähellä meitä. Lisäksi valintaan vaikutti se, että kumppanin piti pystyä auttamaan muutoksessa, kun useita toimijoita saatettiin yhdeksi. Osaamista oli tarjolla muillakin toimijoilla, mutta koska olemme vahvasti paikallinen, halusimme myös paikallisen toimijan ja Kaisanetin kanssa meitä yhdistää vahva paikallisuus”, Määttä toteaa.

Kustannustoiminnalle palveluiden monistettavuus on äärimmäisen tärkeää sijainnista riippumatta. Kajaanissa ja Enontekiöllä kaiken tulee toimia samalla tavalla ja olla saman tuen piirissä. Kaisanetin vahvuuksina Ville-Petteri Määttä näkee seuraava asiat: paikallisuus, luotettava toimija, osaaminen ja palveluiden luotettavuus.

”Kun kilpailutetaan asioita, niin lopputulemana pitää saada mitä halutaan. Kaisanet on vastannut tarpeisiimme ja asiantuntemusta on saatu myös kohtalaisen vaikeiden ja monimutkaisten asioiden kanssa.”

”Yhteistyössä arvostan sitä, että Kaisanet pitää aktiivisesti meihin yhteyttä ja myös johto on kiinnostunut meistä ja meidän asioistamme. Nopea reagointi on tärkeää ja sen Kaisanet myös hoitaa hyvin. Kaisanet on vahvasti paikallinen ja luotettava toimija. Meille paikallisuudessa on kyse myös siitä, että osaamista pitää olla paikallisesti, jotta olemme kilpailukykyisiä alueellisesti. Kun tuemme paikallisuutta, se nostaa osaamistasoa, mikä on Kainuun kaltaiselle alueelle tärkeää, jotta täältä saa tulevaisuudessakin palveluita; paikallista kannattaa tukea!”

Tulevaisuuden näkymät

”Koronan myötä tapa miten toimitustyötä tehdään, on muuttunut, vaikka varsinaisesti työn luonne onkin säilynyt ennallaan. Jatkossakin varmasti asioita hoidetaan paljon tien päältä ja etänä, mikä taas aiheuttaa sen, että entistä enemmän palveluita täytyy tuottaa lukijoille digitaalisessa muodossa. Digikanavia pitkin on helpompi ja nopeampi osallistua erilaisiin tapahtumiin mikä on hyvä asia. Harmillinen puoli on, jos ihmisiä ei voi aidosti ja oikeasti kohdata kasvotusten. Asioista uutisoidaan kuitenkin kuten ennenkin ja tietoa välitetään edelleen ihmisille.

Meillä on Kaisanetin kanssa toimijoina samankaltaisia haasteita ja toisaalta myös tavoitteita; haluamme turvata haja-asutusalueiden ja alueellisen elinvoiman ja taata tiedonsaannin jatkossakin paikkakunnasta riippumatta. Tukea tarvitaan myös työkulttuurin muutokseen ja kehitykseen ja näenkin, että meillä on mahdollisuuksia kehittää yhteistyötä edelleen” summaa Määttä.