Kaisanet Oy

Käyttöehdot

Käyttöehdot koskevat Kaisanet Oy:n verkkosivuilla julkaistavan aineiston käyttöä sekä yksityisyyden suojaa koskevia periaatteita. Kaisanetillä on oikeus päivittää näitä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

Kaisanet Oy:n verkkosivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia sekä palvelussa (mm. kilpailut) mahdollisesti määriteltyjä lisäehtoja.

Tekijänoikeus

Tämä verkkopalvelu sisältää © Kaisanetin tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, jonka kaikki oikeudet pidätetään.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Lehdistölle suunnattua materiaalia saa käyttää normaalin tiedotemateriaalin tapaan edellyttäen, että myös lähde on mainittu.

Verkkosivustolla esiintyviä Kaisanetin liiketunnuksia, tuotemerkkejä sekä kaikkiin näihin liittyviä tavaramerkkejä, tuote- tai palvelunimiä ja sloganeita ei saa käyttää ilman Kaisanetin tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Sisältöjen esittäminen ja muutokset palvelussa

Kaisanetin verkkopalvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Kaisanet varaa oikeuden koska tahansa tehdä muutoksia verkkopalvelun sisältöön, toimintoihin sekä palveluihin ilman ennakkoilmoitusta. Kaisanet pidättää oikeuden rajoittaa tai estää pääsyn verkkopalveluun. Kaisanet ei takaa, että palvelu on käytössä keskeytyksettä ja virheettömästi kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Vastuullisuus

Verkkosivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa käyttäjälle Kaisanetistä sekä sen palveluista ja tuotteista. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana.

Aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Kaisanet ei vastaa tässä verkkopalvelussa esitetyn aineiston virheettömyydestä ja aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnaisista tai erityisistä taloudellisista, henkisistä tai fyysisistä sekä liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvista vahingoista. Kaisanet ei vastaa kolmansien osapuolien verkkopalveluista, joihin saatat siirtyä Kaisanetin verkkopalvelun sivuilla esitettyjen linkkien kautta.

Kaisanet ei luovuta tämän verkkopalvelun sisältämien toimintojen kautta saamiansa yksittäisten palvelunkäyttäjien yhteystietotietoja kolmansille osapuolille. Emme myöskään käytä tietoja omassa markkinoinnissamme ilman yksittäisen palvelunkäyttäjän suostumusta.

Mediataivas