Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) ja Aallon Group yhteistyöhön

Kaisanetin emoyhtiö Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) on päättänyt ulkoistaa taloushallinnon palvelunsa Aallon Group:lle.

Kainuun Puhelinosuuskunta on KPO-konsernin emoyhtiö, joka tuottaa palkka- ja taloushallinnon palveluita konserniyhtiöilleen Kaisanet Oy, Herman IT Oy sekä Data-Enter Oy. KPO tuottaa taloushallinnon palveluita myös Puhelinosuuskunta IPY:n, Koillisnet Oy:n sekä KE-Masto Oy:n tarpeisiin. Ulkoistuksen piiriin kuuluvat laajasti kaikkien edellä mainittujen yhtiöiden talous- ja palkkahallinnon palvelut ohjelmistoratkaisuineen.

Ulkoistuspäätöksellä on vaikutus KPO:n oman henkilöstön määrään. Ulkoistuksen seurauksena neljän henkilön työtehtävät KPO:ssa päättyvät, kun tehtävät siirtyvät tulevan syksyn aikana Aallon Groupin hoidettavaksi.

Yhteistyöhön Aallon Groupin kanssa päädyttiin huhti-toukokuussa toteutetun kilpailutuksen jälkeen. ”Kevään aikana kävimme hyviä keskusteluja useiden palveluntuottajien kanssa ja punnitsimme erilaisia vaihtoehtoja. Aallon Group valikoitui palvelujen laadun ja tehokkuuden näkökulmasta meille parhaimmaksi vaihtoehdoksi”, toteaa KPO-konsernin toimitusjohtaja Heikki Juntunen.

Aallon Group on pitkiä asiakassuhteita ja kasvollista palvelua vaaliva taloushallinnon asiantuntijakonserni, jonka ohjelmistovalikoimasta löytyvät kaikki edistykselliset sähköisen taloushallinnon kaupalliset ratkaisut. Yhtiö palvelee valtakunnallisesti viidestä aluetoimistosta käsin yli 350 ammattilaisen voimin. Tulevaisuuden tavoitteena on saavuttaa hyvää orgaanista kasvua ja yhtiö tulee rekrytoimaan lisää osaavaa henkilökuntaa Pohjois-Suomessa, jossa on nyt noin 60 ammattilaista pääosin Oulun talousalueella.

Aallon Groupin Pohjois-Suomen aluejohtaja, Mikko Sipilä kertoo, että ”järjestelyn ansiosta saamme erinomaisen kasvusysäyksen Pohjois-Suomessa ja nousemme kaupan myötä yhä merkittävämmäksi taloushallinnon toimijaksi alueella. Uskon, että kasvollinen ja ihmisläheinen tapamme toimia, saa myös uudet asiakkaamme vakuuttuneiksi”.

Yhteistyössä tähdätään pitkäaikaiseen, molempia osapuolia hyödyttävään strategiseen kumppanuuteen.

Lisätietoja:

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO)
Heikki Juntunen
toimitusjohtaja
p. 044 7344 300
heikki.juntunen@kpo.fi

Aallon Pohjois-Suomi
Mikko Sipilä
aluejohtaja, KLT
p. 040 7189 756
mikko.sipila@aallon.fi

Aallon Group on vuonna 1958 perustettu asiantunteva, pitkiä asiakassuhteita ja kasvollista palvelua vaaliva taloushallinnon luotettava kumppani jo yli 4500 asiakkaalle.

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) on toiminut vuodesta 1898 lähtien. Puhelinyhteyksiä toimittaneesta yhtiöstä on kehittynyt 12 000 jäsenen osuuskunta ja KPO-konsernin emoyhtiö, joka hoitaa keskitetysti konsernin talous- ja hallintopalvelutoimintaa. KPO-konsernin yhtiöt tarjoavat monipuolisia tieto- ja viestintäpalveluja sekä tietoverkkojen ja tuotantokoneistojen rakennuttamista ja kehittämistä.