IT-ympäristön toimivuus mitataan pitkällä aikavälillä

Yhtä tärkeää kuin IT-ympäristön rakentaminen sopivaksi ja tehokkaaksi, on varmistaa sen toimivuus myös pidemmällä aikavälillä. Kaisanetin tuki- ja ylläpitopalvelut varmistavat IT ympäristön pysyvän jatkuvasti ajanmukaisena ja toimintakykyisenä.

Kumppanuus Kaisanetin kanssa helpottaa asiakkaan arkea, kun IT-ympäristön toiminta on jatkuvan seurannan alla ja tietotekniset ongelmat ratkaistaan tehokkaasti. Jokainen asiakas saa käyttöönsä kymmenien ammattilaisten monialaisen osaamisen.

”Panostamme siihen hetkeen, jolloin asiakas ottaa meihin yhteyttä, oli sitten kyseessä ongelma tai muu palvelupyyntö. Ylläpito- ja tukipalveluissamme asiakas on aina suoraan kontaktissa IT-asiantuntijan kanssa, jolloin ratkaisu on heti monta askelta lähempänä”, Kaisanetin tuotepäällikkö Toni Keränen valottaa.

Yksi tärkeä osa IT-järjestelmien toimivuutta on ongelmien ennaltaehkäisy, johon Kaisanetin tarjoamat ylläpito- ja valvontapalvelut tähtäävät.

Voimme esimerkiksi luoda reaaliaikaisen näkymän asiakkaan IT-ympäristön tilaan ja tapahtumiin, mikä mahdollistaa ongelmien ratkaisun jo ennen niiden syntymistä.

Tulkkina asiakkaan ja järjestelmätoimittajien keskusteluissa

Kaisanetin asiantuntijat ovat oiva tuki yrityksille erilaisten järjestelmähankintojen hetkellä.

”Toimimme tulkkina asiakkaiden ja järjestelmätoimittajien välissä kääntämällä IT-kieltä asiakkaidemme ymmärrykseen ja välitämme asiakastarpeen järjestelmätoimittajille. Yritys saa parhaimmat mahdolliset järjestelmät käyttöönsä ja varmistamme asiakkaan saavan investoinnistaan kaiken hyödyn irti.”

Kaisanetin palveluita käyttävät niin pienet 1–2 hengen kuin keskisuuret suomalaiset, yli sata henkeä työllistävät, yritykset monilta eri aloilta. Palvelua toimitetaan paikallisesti niin Suomeen tarvittaessa ulkomaillekin samalla laadulla.

”Kaiken ytimenä on se, että asiakas voi huolettaa jättää IT-asiat haluamassaan laajuudessa osaavaan huomaamme, jolloin he voivat keskittyä ydintoimintaansa”, Keränen summaa.