Aurora-masto

Moni kuluttaja mieltää Kaisanetin vain kiinteän verkon internetpalvelun tarjoajana. Mainoksissa sekä mediassa muutoinkin kerrotaan paljon valokuituverkon rakentamisesta. Kiinteän verkon rakentamisen ohella Kaisanet rakentaa ja ylläpitää myös tietoliikenneverkon mastoja. Vaikkakaan emme operaattorina tarjoa mobiiliverkon palveluita, niin teemme yhteistyötä matkaviestintäverkko-operaattoreiden kanssa tarjoamalla heille masto- ja laitetilainfraa sekä tukiasemien siirtoyhteyksiä valokuituverkon avulla.

Olemme rakennuttaneet mastoja jo kolmatta vuosikymmentä ja mastoja onkin meillä jo toista sataa Taivalkoskelta Joensuuhun asti. Suurin osa mastoistamme sijaitsee ns. perinteisillä toimialueillamme Kainuussa ja Ylä-Savossa. Nykyisellään toiminnassa on laajennuttu ja tänä päivänä meidän asiakkaamme voivat tilata mastoinfraa juuri sinne mihin heillä on tarvetta, katsomatta maantieteellistä rajausta.

Tänä vuonna Kaisanet on rakentanut uusia mastoja kolme ja vielä loppuvuoden aikana on tarkoitus toteuttaa kaksi uutta kohdetta. Yksi näistä kolmesta rakennetusta kohteesta on Joensuun Laulurinteen ”Aurora-masto”. Mastoja harvemmin nimetään, yleensä kohteella on jokin tietty tunnus tai paikannimi, kuten tällä kertaa ”Laulurinne”. Masto nimettiin poikkeuksellisesti, sillä tämä masto ei ole mikään normaali putkimasto.

Alueen asemakaavassa tontti oli merkitty urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi. Tällaiselle alueelle ei voida mastoa rakentaa, ellei haeta kaupungilta poikkeuslupaa, jonka jälkeen vasta itse rakentamisen lupaprosessit käynnistyvät. Poikkeuslupa menettelyssä kaupunki asetti ehdon, että maston tulee olla visuaalisesti laadukas.

Visuaalisuuden osalta ratkaisuun oli muutamia vaihtoehtoja, joista yksi oli maston valaisu. On tiedossa, että ainakin muutamissa mastoissa on tai on ollut jouluvalo valaistuksia, mutta tiettävästi tämä Laulurinteen Aurora-masto on ensimmäinen lajissaan. Valaistuksen suunnittelu, ohjelmointi sekä valaisimien toimitus tilattiin Valoparta Oy:n Kari Kolalta. Kari on toteuttanut aiemmin hienoja valaistus produktioita, joista Suomalaisille varmaan tunnetuin oli Suomi 100v juhlavuoden Saana-tunturin valoteos.

Valaisimien asennus mastoon toteutettiin Kaisanetin omana työnä. Valaisimien ohjelma jäljittelee revontulen leiskuntaa, josta masto sai nimensä. ”Revontulia” voikin siis käydä hämärän aikaan katselemassa Joensuun Laulurinteellä. Aina maston ei tarvitse olla tylsä salko tai putki vaan hyödyllisen tekniikan yhteyteen voidaan tarvittaessa rakentaa vaikka tällainen taideteos.

Blogin kirjoittanut

Timo Hyvärinen
Tuotepäällikkö, operaattoripalvelut

044 734 4772