Kaisanetin asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla – yli 70 % asiakkaistamme suosittelisi Kaisanetin valokuitua

Teimme syksyllä asiakastyytyväisyyskyselyn asiakkaillemme, joille olemme vuonna 2023 rakentaneet valokuituliittymän Kajaanissa ja Iisalmessa. Kysely kohdennettiin asiakkaille, joiden kuituliittymä oli kyselyhetkellä jo otettu käyttöön. Kyselyyn vastanneista asiakkaista 71,4 % ilmoitti olevansa valmis suosittelemaan valokuituamme. Valokuitu on saanut tänä vuonna rakennetuilla alueilla erittäin positiivisen vastaanoton asiakkailta, ja olemme onnistuneet vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin useilla eri osa-alueilla.

Kyselyssä kartoitettiin myös, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat valokuituliittymän hankintaan Kaisanetiltä. 85,7% kyselyyn vastanneista asiakkaista oli sitä mieltä, että hankinta oli kokonaisuudessaan kokemuksena hyvä tai erittäin hyvä.

Kyselyn yksi tavoitteista oli myös löytää kehityskohteita, joiden avulla voimme kehittää valokuituasiakkaidemme asiakaskokemusta vieläkin paremmaksi. Kyselyn avulla pystyimme tunnistamaan kehityskohteita muun muassa oikea-aikaiseen viestintään liittyen, joita lähdemme kehittämään ja viemään eteenpäin.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Kyselyyn vastanneet asiakkaat arvioivat kokemuksiaan asteikolla 1-5.

Millainen kokemus sinulle jäi ostotapahtumasta?

Valokuidun ostotapahtumasta jäi asiakkaille pääasiassa hyvin positiivinen kuva, sillä peräti 91,5% vastaajista koki sen erittäin hyvänä tai hyvänä. Valtaosa asiakkaista asioi valokuitumyyjiemme kanssa.

Millainen kokemus sinulle jäi viestinnästä ostotapahtuman jälkeen?

Vaikka osa asiakkaista ilmaisi lievää tyytymättömyyttä viestinnästä ostotapahtuman jälkeen, suurin osa koki sen silti hyvänä tai erittäin hyvänä. Pyrimme aktiivisesti kehittämään sekä ostotapahtumaa ennen että sen aikana ja jälkeen tapahtuvaa viestintäämme.

Millainen kokemus sinulle jäi valokuidun kaivuutöiden onnistumisesta?

Valokuidun kaivutöissä 40,0% vastaajista koki kokemuksen erittäin hyvänä ja 37,1% hyvänä. Vastaajat ovat olleet tyytyväisiä kumppaneidemme toteuttamiin kaivuprojekteihin.

Millainen kokemus sinulle jäi päätelaitteen ja liittymän käyttöönottamiseen liittyneestä asennustyöstä?

Erityisen positiivista palautetta saimme päätelaitteen ja liittymän käyttöönottoon liittyvästä asennustyöstä, sillä peräti 68,6% asiakkaista koki sen erittäin hyvänä.

Millainen kokemus valokuituliittymäsi hankinta oli kokonaisuutena?

Valtaosa, eli 51,4%, arvioi valokuituliittymän hankinnan erittäin hyväksi ja 34,3% hyväksi. Asiakkaamme ovat olleet osoitetusti tyytyväisiä palvelun kokonaislaatuun, mukaan lukien kaikki vaiheet ostotapahtumasta käyttöönottoon.

Kuinka todennäköisesti suosittelisit Kaisanet Oy:n valokuitua ystävillesi ja tuttavillesi?

Erityisen ilahduttavaa on, että yli 70% asiakkaistamme suosittelisi valokuituamme ystävilleen ja tuttavilleen. NPS:mme oli 60, eli valokuituasiakkaidemme asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla.

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta. Erityiskiitokset asiakaspalautetta meille antaneille sekä asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneille. Asiakkailta saatu palaute on meille todella arvokasta tietoa, jonka avulla voimme kehittyä ja kehittää asiakaskokemusta myös tulevaisuudessa!