Laatuasiat ja -sertifikaatit

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Kehitystyötä niin yrityksen sisällä kuin asiakkaiden palvelussa ohjaa sertifioitu toimintajärjestelmä. Se täyttää kansainvälisten standardien vaatimukset toiminnan laadussa.

Sertifioitu toimintajärjestelmämme täyttää kansainvälisen ISO 9001 -laatujärjestelmän vaatimukset. Standardin tärkeimmät kohdat ovat toiminnan laadunhallinta, johdon vastuu, resurssien hallinta, tuotteen/palvelun toteuttaminen, mittaaminen, analysointi ja jatkuva parantaminen.

Konesali- ja infrapalveluissamme noudatamme tietoturvastandardi ISO/IEC 27001:2013 vaatimuksia. Standardi pohjautuu kolmeen pääkohtaan: luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus.

Työterveys- ja työturvallisuustoimintojemme seuraavat kansainvälisten standardien vaatimuksia. Tärkeimmät tavoitteet ovat poistaa ja minimoida toiminnasta henkilöstölle ja muille sidosryhmille mahdollisesti aiheutuvat työterveyteen ja työturvallisuuteen kohdistuvat vaarat/riskit. Kaisanet Oy:n TTT-politiikan löydät tästä.

 

Inspecta_ISO9001.jpg

Bonsky