Langattomat verkot

Kaisanet Oy:n tarjoaa nykyaikaisia WLAN-palveluita yritysten käyttöön. Wlan-palvelussa Kaisanet vastaa keskitetyn järjestelmän wlan-ratkaisun ylläpidosta ja laitteistojen ohjelmistopäivityksistä keskitetysti. Wlan-verkko toteutetaan niin, että tukiasemat ovat hallittavissa keskitetysti.

WLAN-verkon mitoitus- ja suunnittelupalvelu

Palvelussa kartoitetaan, minkälaisella ratkaisulla asiakkaan toimitiloihin on mahdollista toteuttaa asiakkaan vaatimukset täyttävä langaton verkkoympäristö. Kartoituksen yhteydessä  analysoidaan  mahdollinen  olemassa  oleva  langaton verkkoympäristö,  sekä  paneudutaan siinä ilmenneisiin ongelmiin ja niiden aiheuttajiin.

Palvelu toteutetaan projektina, jossa tuotetaan suunnitelma joko nykyisen langattoman verkkoympäristön kehittämiseksi tai kokonaan uuden langattoman verkkoympäristön toteuttamiseksi.

WLAN-palvelun käynnistäminen

Palveluverkon toteutus alkaa tarvekartoituksella. Kartoituksessa selvitetään asiakkaan kanssa wlan-verkon käyttötarkoitus, toivottu laajuus ja ympäristön mahdolliset haasteet. Kartoituksessa selviää myös, minkä tasoisia tukiasemia verkossa tarvitaan. Kartoituksen perusteella Kaisanet laatii ehdotuksen toteutuksesta, jonka hyväksynnän jälkeen projekti etenee verkon rakentamiseen, käyttöönottoon ja käyttökoulutukseen.

Wlan-palvelu toteutetaan niin, että asiakas voi ottaa käyttöön useamman langattoman verkon,  esimerkiksi  omat  verkot  hallinnolle,  tuotannolle  ja  vierailijoille.  Jokainen  wlan-verkko on oma itsenäinen verkkonsa, eikä muilla käyttäjillä ole pääsyä kyseiseen verkkoon. Wlan-verkoista asiakkaan liikenne ohjataan kulkemaan asiakkaan oman liittymän kautta internetiin.

Älykäs pääsynhallintaratkaisu langalliseen ja langattomaan verkkoon

Pääsynhallinta on keskeinen osa nykypäivän yritysverkkoarkkitehtuuria. Pääsynhallinnan avulla suojaat proaktiivisesti tietosi sekä verkkosi luvattomilta käyttäjiltä, haavoittuneilta päätelaitteilta sekä muilta haavoittuvuuksilta, jotka pyrkivät luomaan verkkoosi yhteyden.

Pääsynhallinnan toiminnallinen arvo kohdistuu yhä enemmän siihen, kuka tai mikä on ottamassa verkkoon yhteyttä kuin suojatun yhteyden varmistaminen. Käyttäjätietojen vaarantuminen ja manipulointi on väistämätöntä. Pääsynhallintajärjestelmän tehtävä ei enää ole vain sallia tai evätä pääsy verkkoon, vaan tuoda näkyvyyttä verkon laitteisiin silloin kun sallittua verkkoyhteyttä väärinkäytetään.

Ota yhteyttä myyjiimme

Kajaani

Tomi Parviainen

044 734 4359

Eero Sonny

044 734 4211

Janne Heikkinen

044 734 4273

Erkki Pinola

044 734 4557

Iisalmi

Pasi Äyräs

044 734 4285

Miska Kinnunen

044 734 4520

Jätä soittopyyntö, 
asiantuntijamme auttavat!

Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen
Bonsky