Sponsorointiyhteistyö

Sponsorointi on kumpaakin hyödyttävää toimintaa. Kumpikin yhteistyökumppani saa etua, jotka sovitaan jokaisen yhteistyökumppanin kanssa samoin perustein.

Kaisanet tekee sponsorointiyhteistyötä seuraavien tahojen kanssa.