Arvontasäännöt

 1. Arvonnan järjestäjä 

a. Kaisanet Oy; Kuluttajaliiketoiminta (myöhemmin Järjestäjä)

2. Osallistumisoikeus 

a. Arvontaan osallistuvan tulee olla Suomessa pysyvästi asuva 18 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin. 

b. Arvontaan voivat osallistua kaikki laajakaistakampanjasta nettiliittymän tilanneet sekä kampanjan yhteydessä kiinnostusilmoituksen ja yhteystietonsa jättäneet henkilöt.


3. Palkinto 

a. Osallistujien kesken arvotaan sadan euron (100€) lahjaetukoodi Kaisanetin verkkokauppaan kauppa.kaisanet.fi -osoitteessa. Lahjaetukoodi oikeuttaa 100 € kertaostokseen verkkokaupassa, eikä sitä vaihdeta rahaksi eikä hyvitetä rahana. Koodi on kertakäyttöinen.


4. Voittajan valinta ja julkistus 

a. Järjestäjä arpoo voittajan 8.4..2022 Kaisanetin Kajaanin toimipisteessä 

b. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta huhtikuun 2022 aikana. 

c. Voittaja julkaistaan myös Kaisanetin sosiaalisessa mediassa; FB ja IG sekä verkkosivuilla uutiset-osiossa


5. Rekisteritiedot 

a. Kaisanet tallentaa osallistujien tiedot, kun ne liittyvät nettiyhteyden hankintaan tai -kiinnostusilmoitukseen 

b. Katso tarkemmin tietosuojakäytäntömme; : https://www.kaisanet.fi/kaisanet/yritys/hinnat-ja-sopimusehdot/tieto- suojaselosteet/ Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

6. Järjestäjä maksaa mahdollisen lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. 

Järjestäjä on velvoitettu maksamaan arpajaisveron, mikäli se arpoo huhtikuun 2022 aikana muita arvokkaita palkintoja. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

7. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistu misessa epärehellisiä keinoja. Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.