Asiakastyytyväisyyskysely kuluttaja-asiakkaille

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin sähköpostikyselynä ja vastaajia kertyi yli tuhat. Kaisanetin asiakkaiden kertomista mielikuvista koottiin sitä kuvailemaan sanapilvi.

93 % vastanneista voisi suositella Kaisanettiä ystävilleen ja tuttavilleen. Vastaajista 23 % arvioi Kaisanetin toiminnan parantuneen kuluvan vuoden aikana. Yli 70 % vastaajista on melko tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen Kaisanetin palveluihin ja 90% kaikista vastanneista valitsisi Kaisanetin uudelleen, jos olisi nyt valintatilanteessa.

Kysyttäessä kuinka tyytyväisiä kuluttaja-asiakkaat ovat olleet eri palvelukanavien toimivuuteen, tulos oli, että kaikkien palvelukanavien toimivuus on parantunut. Palvelukanavilla tarkoitettiin sekä myymälässä ja asiakaspalvelussa saatua palvelua, että sähköisten kanavien kautta saatua palvelua. 

Vaikka saamamme palaute on pääsääntöisesti erittäin positiivista, haluamme jatkaa toimintamme kehittämistä. 

Kiitos kaikesta saamastamme palautteesta; tiedot ovat ehdottoman tärkeitä toimintamme kehittämisessä!

Bonsky