Verkkopalvelun Käyttöehdot

Kaisanet Oy:n www-palvelun käyttöä koskeva ilmoitus

Käyttöehtojen hyväksyminen

Avaamalla Kainuun Kaisanet Oy:n world wide web -palveluun kuuluvan yksittäisen www-sivun sitoudut noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja sellaisenaan, Sinulla ei ole oikeutta avata sivuja.

Tekijänoikeus

Tämä www-palvelu sisältää © Kaisanetin tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, jonka kaikki oikeudet pidätetään, näissä käyttöehdoissa erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kaiken näiden www-sivujen sisältämän aineiston tai aineiston osien kopioiminen, siirtäminen, julkaiseminen, saattaminen yleisön tai kolmannen osapuolen saataville, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa muuhun kuin henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön on kielletty ilman Kaisanetin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Lehdistötiedotteiden tai muiden julkiseksi tarkoitettujen dokumenttien käyttö tiedonvälitykseen sallitaan edellyttäen, että tiedon lähde mainitaan tiedon esittämisen yhteydessä.

Sisältöjen esittäminen ja muutokset palvelussa

Kaisanetin www-palvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Kaisanet varaa oikeuden koska tahansa tehdä muutoksia www-palvelun sisältöön tai vuorovaikutteisiin toimintoihin sekä palveluihin. Kaisanet pidättää lisäksi oikeuden rajoittaa tai estää pääsyn www-palveluun. Kaisanet ei takaa, että palvelu on käytössä keskeytyksettä ja virheettömästi kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Vastuullisuus

Kaisanet ei myöskään vastaa tässä www-palvelussa esitetyn aineiston virheettömyydestä ja aineiston käytön aiheuttamista suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnaisista tai erityisistä taloudellisista, henkisistä tai fyysisistä sekä liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvista vahingoista. Kaisanet ei vastaa kolmansien osapuolien WWW-palveluista, joihin saatat siirtyä Kaisanetin www -palvelun sivuilla esitettyjen linkkien kautta.

Kaisanet ei luovuta tämän www-palvelun sisältämien toimintojen kautta saamiansa yksittäisten palvelunkäyttäjien yhteystietotietoja kolmansille osapuolille. Emme myöskään käytä tietoja omassa markkinoinnissamme ilman yksittäisen palvelunkäyttäjän suostumusta.

< Edellinen sivu